Resumen Fle-Team di polis durante 30 april pa 6 di mei 2018

Overzicht Flex-Team week 2018-18, periode 30 april t/m 6 mei 2018. Gedurende afgelopen week werd weer landelijk gerichte surveillance gehouden. Bij aantreffen van samenscholing ter hoogte bekende plaatsen zoals Manuelitos, Hotel Bacarat (gesloten), volkswoningen Noord, Madiki, volkswoningen Seroe Patrishi werd weer hardhandig aangepakt. Lokaliteiten als Lekker, De Olde Molen en Cas Casuela, werden gecontroleerd en ervoor gezorgd dat na de sluitingstijd iedereen van daar zo snel mogelijk naar huis gaan. Samenscholing te Eagle Beach: Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren ter hoogte Eagle Beach stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank en luide muziek aan hadden werden aangesproken en verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd. De groepen blijven zondag avond tot laat in de avond met luide muziek daar rond hangen. Tot 23:00 uur wordt muziek op een lage volume getolereerd. Samenscholing op de parkeerplaats van The Village. Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren op de parkeerplaats van The Village stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank werden aangesproken en van de plaats verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd. Controle Flip Flop 2018 evenement. Op maandag 30 april 2018 tussen 20:00 uur tot en met 1 mei 2018 04:00 uur werd buiten het Flip Flop evenement gesurveilleerd. Buiten aan de secundaire rijbaan waren er verschillende groepen dat stoelen en tafels en ijs containers hadden mee genomen. Af en toe kregen wij de geur van verbrande marihuana en werd een controle uitgevoerd.. Aanhouding B.P. ter zake L.V.M. Op dinsdag, 1 mei 2018, omstreeks 00:20 uur, bevonden wij, verbalisanten, ons op surveillance over de L.G. Smith Boulevard ter hoogte “Palm Beach Plaza”. Ten noorden van “Palm Beach Plaza” langs de afrastering van “Aqua Condominium” zagen wij een Toyota Rav 4 dat geparkeerd stond. Naast voornoemde auto stonden enkele personen. In de directe nabijheid van voornoemde auto en personen stonden er geen ander auto nog personen. Terwijl wij verbalisanten langs voornoemde auto langs reden, kregen wij een sterke geur van verbrande marihuana dat vermoedelijk vanuit dat groepje of uit voornoemde auto afkomstig was. Wij, verbalisanten, besloten het een en ander te controleren. Dichterbij gekomen werd aan de bestuurder mede gedeeld dat wij geur van verbrande marihuana hadden gekregen .Op auto bodem aan de passagier zijde trof ik, een zwarte schouder tas. In deze trof ik twee doorzichtige zip Lock zakjes inhoudende elk een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden. Voornoemde zakjes inhoudende de verdovende middelen werden in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen. Aanhouding verdachte: In verband met het vorenstaande werd de verdachte die op gaf te zijn genaamd: B.P geboren in Nederland ter plaatse ter zake overtreding van de bepalingen van artikel 4 van de Landsverordening Verdovende Middelen aangehouden. Aanlanding ter hoogte Alto Vista kapel, 3 verdachten aangehouden. Op dinsdag 1 mei 2018 omstreeks 03:15 uur, kwam een melding binnen dat er een aanlanding plaats had gevonden ter hoogte de Alto Vista Kapel. Verschillende eenheden gingen derwaarts. Men kon duidelijk nog natte voetsporen zien dat richting de heuvel gingen. Na een korte zoekactie werden 4 verdachten afzonderlijk verborgen waren aangetroffen. Het lukte ons van het Flex Team 3 verdachten aan te houden. Allemaal venezolaanse nationaliteit. Zij werden naar de politiewacht Shaba overgebracht en aan het personeel van de Mensenhanden / Mensesmokkel overgedragen. Later werd de boot met daarop 4 personen door het personeel van de kustwacht ongeveer 6 mijlen ten noorden van Aruba geïntercepteerd en naar MSK Savaneta overgebracht. Gezamenlijke verkeerscontrole samen met Motor Unit en District 4 Op zaterdag 5 mei 2018 tussen 15:45 uur en 24:00 uur werd samen met personeel van de Motorunit, Surveillance District 4 en K-9 Unit een verkeerscontrole gehouden. Resultaat Flex Team: In totaal werden er 112 auto’s ter controle gestopt. Er werden 41 processen-verbaal aangezegd en 7 auto’s werden ter zake bescheiden getakeld. Er waren 4 aanhoudingen. Twee (2) ter zake L.V.M., één (1) ter zake artikel 5 van de Wegenverkeersverordening en één (1) ter zake L.T.U. Aanhouding E.A. ter zake L.V.M. Op zaterdag, 5 mei 2018, omstreeks 18:45 uur, waren wij, verbalisanten, ingedeeld in een verkeerscontrole over de hoofdverkeersweg leidende van Kibaima naar Tanki Flip ter hoogte van perceel Piedra Plat. Ter controle op de naleving van de wettelijke bepalingen nopens het Landsverordening Wegverkeer, gaf ik, verbalisant, aan de bestuurster van een grijze Hyundai Accent een stopteken zoals bedoeld in artikel 3 van het Landbesluit Verkeersregels. Ik verbalisant kreeg een sterke geur van marihuana dat vanuit voornoemde auto uit kwam. De bestuurster en mede inzittende werden verzocht om vanuit de auto te stappen. Bij een door mij, verbalisant, trof ik in de midden console een half gerookte marihuana sigaret. In de handschoenen vakje trof ik verbalisant een tasje van het merk “Totto” met daarin een houten marihuana maler en een doorzichtige plastic zakje inhoudende een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden. De aangetroffen verdovende middelen en de houten marihuana maler werden door mij verbalisant in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen. In verband met het vorenstaande werd de verdachte die opgaf te zijn genaamd E.A. geboren op Aruba ter plaatse door mij, verbalisant ter zake overtreding van de bepalingen van artikel 4 van de Landsverordening Verdovende Middelen aangehouden. Aanhouding C.W. ter zake artikel 5 L.W.V. Op zaterdag 5 mei 2018 omstreeks 19:05 uur, waren wij, verbalisanten, ingedeeld in een verkeerscontrole over de hoofdverkeersweg leidende van Kibaima naar Tanki Flip ter hoogte van Piedra Plat perceel nummer. Ter controle op de naleving van de wettelijke bepalingen nopens het Landsverordening Wegverkeeraan de bestuurder van een witte Toyota Yaris een stopteken zoals bedoeld in artikel 3 van het Landbesluit Verkeersregels. Hieraan werd niet voldaan. In verband hiermede deze ging collega ingedeeld bij Motor Unit achter boven vernoemde auto. Even later zagen wij verbalisanten dat de collega de toyota yaris ter plaatse aan het begeleiden was. Ik verbalisant ging de bestuurder direct aanspreken. Bij aanspreken van de bestuurder constateerde ik dat de bestuurder van voornoemde motorvoertuig onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde. Dit bleek mij, aan zijn waterige en met bloed doorlopende ogen, zijn onvaste stand van gang, de dikke tong waarmede hij tegen ons sprak en zijn sterk naar inwendig gebruik van alcoholhoudende drank riekende adem. Op tijd en plaats vermeld, vorderde ik de bestuurder om op de alco sensor te blazen. Aan deze vordering werd niet voldaan. Hierdoor had de bestuurder in strijd gehandeld met artikel 5 van de Landsverordening Wegverkeer. Aanhouding: In verband met boven gerelateerde bevindingen werd de verdachte die op gaf te zijn genaamd: C.W. geboren op Aruba, door mij, ter plaatse als verdacht van overtreding van artikel 5 Lid 2 van het Landsverordening wegverkeer, aangehouden. Aanhouding C.J. ter zake L.V.M. Op zaterdag, 05 mei 2018, omstreeks 21:45 uur, waren wij, verbalisanten, ingedeeld in een verkeerscontrole op de hoofdverkeersweg leidende van de rotonde Sero Thijshi naar de rotonde Mahuma. Ter controle op de naleving van de wettelijke bepalingen nopens het Landsverordening Wegverkeer, gaf ik, verbalisant, aan de bestuurder van een Nissan, March een stopteken zoals bedoeld in artikel 3 van het Landbesluit Verkeersregels. Het betrof een motorrijtuig met het stuur aan de rechterzijden. Nadat de bestuurder het portierraam open deed, kreeg ik verbalisant een sterke geur van marihuana dat vanuit voornoemde auto kwam. De bestuurder werd verzocht om vanuit de auto te stappen. Bij een door mij verbalisant verrichte onderzoek, trof ik, op de zitplaats bestemd voor de medepassagier een paarse metalen make-up etui inhoudende een hoeveelheid op marihuana gelijkende restjes. Verder trof ik verbalisant een groene marihuana maler in de handschoenen vakje van voornoemde auto. Ik, verbalisant, trof een plastic zakje inhoudende een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden in een vakje boven de zonnescherm aan de bestuurder zijde. In de midden console onder de radio trof ik verbalisant een half gerookte marihuana sigaret. In het vakje aan de bestuurder portier trof ik verbalisant een blauwe marihuana maler. De aangetroffen verdovende middelen en attributen werden in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen. In verband met het vorenstaande werd de verdachte die op gaf te zijn genaamd: C.J geboren op Aruba ter plaatse door mij ter zake overtreding van de bepalingen van artikel 4 van de Landsverordening Verdovende Middelen, aangehouden. Spotcheck controles: Hier werden verschillende auto’s gecontroleerd en kleine hoeveelheden marihuana, zakjes cocaïne, enkele cocaïne steentjes, scharen, messen, marihuana malers werden aangetroffen en inbeslaggenomen. Weekoverzicht: Week 2018-18, periode 30 april t/m 6 mei 2018. Totaal 90 controles verricht. Afgelopen week waren er 8 aanhoudingen. Drie ( 3 ) ter zake L.V.M. Vier ( 4 ) ter zake L.T.U. Eén ( 1 ) ter zake artikel 5 L.W.V.

Source: awe24 http://www.awe24.com/20180516/31824/Resumen_Fle-Team_di_polis_durante_30_april_pa_6_di_mei_2018

LEAVE A REPLY